top of page
What will i learn
Wat kom ik te weten via deze studie?
Home
Up

Het onderzoek is bedoeld voor openbare bibliotheken die inzichten willen verwerven in hun eigen leden en bezoekers, maar (indien gewenst) ook afhakers en niet-bezoekers.

 

Een gebalanceerde vragenlijst zorgt voor feedback over alle relevante beleidsdomeinen:

- Beleving in uw bibliotheek

- Impact van de bibliotheek op uw bezoeker (Impact Compass Model)

- Evaluatie van aanbod en infrastructuur

- Uitgebreid profiel van de bezoeker

- Voorkeuren en motivaties van de bezoeker

- Evaluatie van communicatie

- Net Promoter Score

- Concrete feedback en suggesties via open vragen

- Waarom komen afhakers (voormalige leden) niet meer?

- Waarom komen niet-bezoekers niet? Hoe kunnen ze overtuigd worden?

- Inzichten in kinderen. Via de ouders stellen we ook vragen aan en over kinderen. 

-  Specifieke vragen voor leerkrachten.
- ...

De vragenlijst wordt gepersonaliseerd voor uw bibliotheek. Bovendien heeft u ook de mogelijkheid om eigen vragen toe te laten voegen, of om bepaalde thema’s of vragen te laten schrappen als u deze niet wenst te bevragen.

Het onderzoek resulteert in praktische inzichten die concreet inzetbaar zijn voor uw bibliotheek. Er wordt ook voldoende ruimte gelaten voor kwalitatieve feedback via open invulvelden.

Onafhankelijk van het aantal respondenten dat u voor uw eigen bibliotheek bereikt, zult u in uw eindrapport ook kunnen leren van de landelijke resultaten en de resultaten van een cluster van vergelijkbare bibliotheken.  

 
  • Sentobib
  • Twitter
  • Facebook
Target group

Het onderzoek is ontworpen voor het bevragen van de leden en bezoekers van uw bibliotheek. Bezoekers worden gedefinieerd als mensen die geen lid zijn, maar wel in de voorbije 12 maanden in de bibliotheek geweest zijn.

Vereenvoudigde versie voor doelgroepen geïntegreerd in de enquête.

Indien gewenst, kunt u ook voormalige leden (mensen die geen lid meer zijn) of niet-bezoekers (mensen die nog niet in uw bibliotheek geweest zijn) bevragen. De slimme enquête voorziet daarom specifieke vragen voor voormalige leden en niet-bezoekers. Het systeem erkent deze profielen en stelt enkel de voor hen relevante vragen. Er worden aparte communicatiematerialen voor deze doelgroepen voorzien.

Het onderzoek is beschikbaar in 6 talen. U kunt zelf selecteren in welke talen u de enquête voor uw bibliotheek wenst aan te bieden. De beschikbare talen zijn: 

- Nederlands

- Duits

- Spaans

- Frans

- Italiaans

- Engels

Doelgroep
Home
Up
Wih museums
Voor welke bibliotheken

Het onderzoek is ontworpen om ​ingezet te kunnen worden in elk type openbare bibliotheek, onafhankelijk van aanbod, collectie, structuur, ligging, ...

Het onderzoek is ook schaalbaar opgesteld: het is zowel toegankelijk voor kleine als grote bibliotheken.

Wetenschappelijk onderbouwd
Scientific

Het onderzoek wordt ondersteund door 11 academici van 7 universiteiten

Ze werkten samen aan een evenwichtige vragenlijst die in de deelnemende landen ingezet zal worden.

De landelijke universiteiten zorgden daarnaast voor de aanpassing van de Europese standaard naar de landelijke realiteit. Elk land is immers uniek. Ook de landelijke sectorverenigingen en een aantal vertegenwoordigers uit het veld zijn betrokken bij de samenstelling van de vragenlijst.

De universiteiten maken in elk land na afloop van het onderzoek een overkoepelende analyse over de verschillende bibliotheken heen, gebaseerd op geanonimiseerde resultaten. Zo wordt ook de sector ondersteund door het onderzoek. Naast het uitgebreide persoonlijke rapport met de eigen resultaten, ontvangt elke deelnemende bibliotheek ook het nationale en Europese rapport.

 
Is het arbeidsintensief voor mijn bibliotheek om deel te nemen?
Home
Up
Workload

Het onderzoek is zodanig ontworpen dat het op een gemakkelijke manier gevoerd kan worden in de bibliotheek. Omdat de meeste bibliotheken niet de mogelijkheden hebben om veel tijd van medewerkers te investeren in onderzoek, wordt uw werklast dankzij de ondersteuning van het Sentobib team tot een absoluut minimum beperkt.

Welke tijdsbesteding wordt verwacht van u of een medewerker van uw bibliotheek?

- Inschrijven van uw bibliotheek (ca. 10 min)

- Doorgeven van bepaalde karakteristieken van uw bibliotheek (ca. 30 min). Op basis van deze informatie personaliseert en programmeert het Sentobib team uw enquête.

- Indien gewenst kunnen eigen vragen toegevoegd worden

- De enquête kenbaar maken (zie communicatie) via een of meerdere kanalen, afhankelijk van uw voorkeuren en mogelijkheden

U ontvangt na afloop van het onderzoek een duidelijk leesbaar en praktisch inzetbaar onderzoeksrapport.

 
 
 
 
Rapportering en benchmarking
Home
Up
Reporting / benchmarking

Het onderzoek resulteert in een uitgebreid onderzoeksrapport met praktisch inzetbare resultaten voor uw bibliotheek. In dit rapport leest u niet alleen in detail uw eigen resultaten, maar kunt u uw bibliotheek ook (anoniem) vergelijken met de resultaten van een cluster aan vergelijkbare bibliotheken in Nederland en zelfs Europa.

Clusters zijn groeperingen van bibliotheken, gebaseerd op verschillende kenmerken zoals grootte, collectie, type ligging, ... Door het samenvoegen van de resultaten van meerdere bibliotheken in clusters, kunnen resultaten van uw bibliotheek vergeleken worden met clusters van vergelijkbare bibliotheken, met de garantie dat de resultaten van uw bibliotheek te allen tijde anoniem blijven.

Uw rapport is steeds anoniem: alleen uw bibliotheek ontvangt de eigen resultaten, deze worden niet verder gedeeld met anderen. U mag indien gewenst ook zelf naar buiten treden met de resultaten van uw onderzoek.

Rapporten worden opgeleverd na de onderzoeksperiode die loopt van 01/04/2024 tot en met 31/10/2024. U mag uw individueel onderzoeksrapport verwachten uiterlijk 30/11/2024.  U wordt nadien (vrijblijvend) uitgenodigd op de studiedag, die u fysiek kan bijwonen of online kan volgen.

U heeft steeds toegang tot een online dashboard via een persoonlijke login. Zo kunt u te allen tijde de resultaten van uw bibliotheek opvolgen.

Customisation survey
Gepersonaliseerde enquête,
eigen vragen toevoegen
Home
Up

Het onderzoek voorziet in een uitgebalanceerde vragenlijst die op maat van bibliotheken ontwikkeld werd met de academische partners, de betrokken sectororganisaties en mensen uit het bibliotheekveld. 

De vragenlijst vertrekt vanuit een Europese standaard, maar deze werd per land aangepast aan de landelijke realiteit. 

De enquête wordt tenslotte ook volledig aan de realiteit van uw bibliotheek aangepast. Bovendien krijgt u vooraf de vragenlijst te zien en krijgt u de mogelijkheid om:

- vragen of antwoordopties te laten schrappen die u niet relevant vindt voor uw bibliotheek

- eigen vragen toe te voegen indien gewenst

Via het Sentobib onderzoeksplatform geeft u op gestructureerde en eenvoudige wijze een aantal karakteristieken over uw bibliotheek door aan het onderzoeksteam. Zij gaan met deze informatie aan de slag om uw enquête op maat te programmeren. 

Ook het doorgeven van eventuele eigen extra vragen, of het eventueel laten schrappen van vragen uit de algemene enquête, kan zeer eenvoudig via het Sentobib onderzoeksplatform.

Op die manier wordt er door het onderzoeksteam een voor uw bibliotheek een volledig gepersonaliseerde enquête geprogrammeerd, die toch anonieme vergelijking met andere bibliotheken mogelijk maakt.

Het enquêtesysteem is dynamisch en slim opgebouwd: afhankelijk van het profiel en het antwoordgedrag van de respondent, worden alleen de relevante vragen getoond aan de deelnemer. Op deze manier kunnen ook afhakers en niet-bezoekers (indien u dit wenst) via dezelfde enquête bevraagd worden en krijgen ze aangepaste vragen te zien. Er zijn aangepaste communicatiematerialen voorzien als u deze groepen wenst te bevragen.

Wat is de bijdrage voor deelname?
Home
Up
Cost of particiption

Het onderzoek wordt onafhankelijk aangeboden aan openbare bibliotheken. Het onderzoek is ontwikkeld om uw bibliotheek een toegankelijke tool aan te bieden om op een onderbouwde en gestructureerde manier uw bezoekers en leden te bevragen.

In dit onafhankelijke opzet, worden de kosten van het onderzoek gedragen door de deelnemende bibliotheken. De bijdrage weerspiegelt de effectieve kostprijs van het onderzoek en omvat het volledige onderzoek van A tot Z. Marktprijzen voor vergelijkbaar onderzoek zijn een veelvoud van deze prijs.

Om de kosten van het onderzoek op een evenwichtige manier te verdelen, wordt de bijdrage gebaseerd op het inwonersaantal van de gemeente van de deelnemende bibliotheek (vestiging).

De bijdrage per locatie wordt als volgt vastgesteld*:

 

 
PR NL C.png

* Bedragen excl. btw.

* Werkt u met meerdere bibliotheeklocaties samen? Contacteer ons hier voor een aangepast aanbod voor groepen. 

Uw bibliotheek inschrijven voor het onderzoek kan hier.

 
Dates and timing
Wanneer?
Home
Up

De onderzoeksperiode loopt van 01/04/2024 tot en met 31/10/2024.

Op die manier heeft u de mogelijkheid om in een uitgebreide onderzoeksperiode het moment te kiezen dat beste past voor uw bibliotheek en de organisatie om over het onderzoek te communiceren. U mag het onderzoek de hele periode laten lopen, of een bepaalde periode(s) uitkiezen.

Uw bibliotheek inschrijven voor deelname kan tot en met 31/05/2024.

Uw persoonlijk onderzoeksrapport wordt na afloop van het onderzoek bezorgd. U heeft steeds toegang tot een online dashboard via een persoonlijke login. Zo kunt u te allen tijde de resultaten van uw bibliotheek opvolgen.

 
Privacy
Home
Up
Privacy

Het onderzoek wordt volgens de Europese AVG-richtlijnen gevoerd. Er worden op geen enkel moment persoonsgegevens verzameld van respondenten, de enquête is volledig anoniem. Het is op geen enkele manier mogelijk om antwoorden van de enquête te herleiden naar een individu.

Hoe worden de incentives (prijzen) dan toegewezen aan winnaars? Het enquêtesysteem duidt willekeurig winnaars aan bij het invullen van de enquêtes door de respondenten. Mensen die als winnaar aangeduid worden, krijgen na afloop van de enquête een unieke code te zien met de boodschap om contact op te nemen met het onderzoeksteam. Op deze manier verzamelen we alleen de contactgegevens van de winnaars zodat hun prijs bezorgd kan worden. Nadien worden deze gegevens onmiddellijk gewist.

Voor elke deelnemende bibliotheek vragen we de contactgegevens van 1 contactpersoon: naam en voornaam, e-mailadres. Deze gegevens worden louter gebruikt voor communicatie omtrent het onderzoek. Deze gegevens worden ook gebruikt om toegang te krijgen tot uw online dashboard. Deze gegevens kunnen te allen tijde opgevraagd, gewijzigd, verwijderd worden op eenvoudig verzoek via e-mail. U kunt indien gewenst ook andere contactpersonen toevoegen die toegang krijgen tot het onderzoeksplatform.

Alle data en resultaten worden opgeslagen op beveiligde servers binnen de Europese Unie.

De resultaten van uw onderzoek zijn te allen tijde privé voor uw bibliotheek. Ze worden enkel en alleen gedeeld met de contactpersoon binnen uw bibliotheek. U kunt zelf beslissen om met uw resultaten naar buiten te treden indien gewenst. 

De resultaten van alle deelnemende bibliotheken samen worden geanonimiseerd en samengevoegd, zodat ook resultaten gegroepeerd kunnen worden geanalyseerd. Dit maakt het mogelijk om in uw rapport uw bibliotheek anoniem te vergelijken met de resultaten van een cluster van vergelijkbare bibliotheken en met landelijke en Europese resultaten.

Helpdesk
Helpdesk

Een professionele helpdesk staat uw bibliotheek bij tijdens het onderzoek.

Voor elke vraag wordt een ticket aangemaakt om een goede opvolging te garanderen.

Als bibliotheekbezoekers vragen of opmerkingen zouden hebben over de enquête, worden ze ook geholpen door de helpdesk. Via de helpknop in de enquêtes worden ze rechtstreeks in contact gebracht met de helpdesk.

Veiligheid en data
Home
Up
Safety and data

We gaan met zorg om met uw data en resultaten. 

Alle systemen zijn beveiligd volgens de huidige standaarden:

- Beveiligde servers.

- HTTPS – SSL-encryptie.

- Permanente back-up van servers.

- anti-BOT maatregelen.

- ...

Er worden verschillende vormen van controle op datakwaliteit gevoerd:

- controle op consistentie van antwoorden via controlevragen.

- controle op 'speeders' (respondenten die te snel door de enquête gaan) op verschillende plaatsen in de enquête.

- (geanonimiseerde) IP-controle.

- ...

 
Incentives
Home
Up
Incentives

Er worden incentives (beloningen) voorzien om mensen een extra duwtje in de rug te geven om deel te nemen aan de enquête:

- Voor elke volledig ingevulde enquête redden we 1 m² bedreigd regenwoud van verdwijning via de organisatie World Land Trust. Samen met het eindrapport wordt een officieel certificaat bezorgd van het geredde regenwoud.

- Er worden enkele reizen verloot (cheques ter waarde van € 1000)

De combinatie van deze verschillende types van incentives zorgt voor een stimulering van verschillende profielen van respondenten om deel te nemen aan de bevraging. De incentives ondersteunen de oproep om deel te nemen aan de enquête.

Hoe worden de incentives toegewezen aan winnaars?

 

Het enquêtesysteem duidt willekeurig winnaars aan bij het invullen van de enquêtes door de respondenten. Mensen die als winnaar aangeduid worden, krijgen na afloop van de enquête een unieke code te zien met de boodschap om contact op te nemen met het onderzoeksteam. Op deze manier verzamelen we alleen de contactgegevens van de winnaars zodat hun prijs bezorgd kan worden. Vervolgens worden deze gegevens onmiddellijk gewist.

Groepen
groups

Voor groepen en samenwerkingsverbanden van bibliotheken is er een aangepast aanbod.

Klik hier voor meer informatie.

Bereiken van respondenten
Home
Up
Respondents

Het onderzoek is ontworpen om op een zo vlot mogelijke manier feedback te verzamelen van uw leden en bezoekers. De opzet van het onderzoek is online. Het is niet nodig om "live" leden en bezoekers te bevragen via de medewerkers van de bibliotheek, al behoort dit tot de mogelijkheden indien gewenst.

U ontvangt een unieke link naar uw persoonlijke online-enquête, die u kunt verspreiden onder uw leden en bezoekers. Dezelfde link kan indien gewenst ook gebruikt worden om afhakers en niet-bezoekers te bereiken (zie hieronder).

U ontvangt bij de start van het onderzoek een gedetailleerde briefing waarin de mogelijkheden tot selectie van uw steekproef en communicatie worden uitgelegd. We raden aan om een willekeurige selectie van leden te maken in uw bestanden, die dan via e-mail gecontacteerd worden. Er zijn alternatieve methodes voorzien voor bibliotheken die deze mogelijkheden niet hebben.

Communicatie naar de niet-leden (bezoekers en niet-bezoekers) gebeurt via een algemene oproep en verschillende communicatiekanalen. Er worden verschillende materialen aangeboden om dit te faciliteren.

Bib NL FlyerPoster voorbeeld.png
Bib NL Banner voorbeeld.png

Het enquêtesysteem is 'responsive' en dus toegankelijk via computer, tablet, smartphone, ...

 

Een pilootstudie bij 150 bibliotheken toonde aan dat deze methodes vlot respons genereren.

Wenst u ook afhakers en/of niet-bezoekers te bevragen?

U ontvangt enkele aangepaste materialen om niet-bezoekers of afhakers op te roepen om hun mening te geven. Deze materialen kunnen verspreid worden via de stad of gemeente waarin u zich bevindt, partnerorganisaties, verenigingen, ...

Wenst u toch graag enquêtes live in de bibliotheek af te nemen bij bepaalde doelgroepen?

Dit kan op een computer, met een tablet of smartphone rechtstreeks in het enquêtesysteem.

Het open oproepen om deel te nemen aan de enquête maakt het mogelijk om op een weinig arbeidsintensieve manier feedback te verzamelen en biedt de mogelijkheid om indien gewenst ook afhakers en niet-bezoekers te bereiken.

bottom of page